Jak objednat zájezd?

Úvod

Cestovní agentura CK KLEA s.r.o. (dále jen CK KLEA) je autorizovaným prodejcem zájezdů více než 70 cestovních kanceláří z České republiky a Německa a se všemi má řádně uzavřenou platnou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdu. Všechny pořádající cestovní kanceláře, s nimiž CK KLEA spolupracuje jsou pojištěné proti úpadku na základě z.č. 159/1999 Sb.

Zájezdy objednané u naší CK KLEA jsou ve stejné ceně a za stejných podmínek jako u pořádající cestovní kanceláře. Zájezdy je možné objednat telefonicky, prostřednictvím www stránek nebo osobně v provozovně na adrese Revoluční 11, 46001 Liberec.

Objednávka prostřednictvím www stránek

Ze serveru si zákazník může vybrat neomezené množství objednávek prostřednictvím odkazu u každého zájezdu. Po obdržení dotazu – objednávky zákazníka, CK KLEA nejprve ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Má-li objednávka všechny náležitosti, provede rezervaci objednaného zájezdu.

Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu rezervaci u jedné cestovní kanceláře. Pokud jeden zákazník zašle více objednávek, ověřuje CK KLEA přednostně ty, které zákazník označí jako prioritní. Pokud zákazník takto objednávky neoznačí, vyřizuje CK KLEA objednávky v tom pořadí, v jakém přišly. Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování kapacity CK KLEA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka.

Při úspěšné rezervaci CK KLEA kontaktuje zákazníka na telefonním čísle, emailem, event. poštou a sdělí mu informace důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u cestovní kanceláře z jakéhokoliv důvodu rezervovat, informuje o tomto CK KLEA neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo elektronickou formou, tj. emailem, sms.

Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem mu je zaslána smlouva o zájezdu včetně Všeobecných smluvních podmínek, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka emailem nebo poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy. Zákazník zároveň od CK KLEA obdrží přesné pokyny pro vyplnění smlouvy o zájezdu a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. Zákazník je povinen zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu obratem v co možná nejkratší době zpět CK KLEA, přičemž termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. CK KLEA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Smlouva o zájezdu se stává závaznou okamžikem doručení podepsané smlouvy CK KLEA.

Telefonická objednávka

Zákazník si zájezd může objednat i telefonicky, a to na čísle 775 122 177. Takto si zákazník může objednat konkrétní zájezd nebo referentu/ce sdělí požadavky, který by měl zájezd splňovat a referent/ka mu vyhledá odpovídající nabídku. Poté referent/ka ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající cestovní kanceláře a v případě úspěšné rezervace se s zákazníkem domluví na způsobu sepsání smlouvy o zájezdu (zaslání prostřednictvím emailu nebo sepsáním smlouvy o zájezdu přímo v provozovně CK KLEA) a složení zálohy (v hotovosti v CK KLEA, vkladem/převodem na bankovní účet CK KLEA – viz platební podmínky).