Podkladové materiály provizním prodejcům

Podklady pro spolupráci s CK KLEA s.r.o.


 Níže uvedené dokumenty platí pro novou právní formu CK Klea,s.r.o.

 

 

Smlouva o zájezdu. xls

Smlouva o zájezdu. pdf

Provizní prodej. pdf

Pojištění CK proti úpadku

Všeobecné smluvní podmínky CK Klea s.r.o.

Certifikát CK Klea s.r.o.

Výpis z obchodního rejstříku